JAHUN Wards New and exsiting polling unit

JAHUN LGA, JAHUN polling unit code, JAHUN Wards, JAHUN community, JAHUN town, JAHUN village, JAHUN local government, JAHUN polling unit

JAHUN local government wards

List of JAHUN local government wards. There are 10 Wards in JAHUN local government area

1 AUJARA

2 GANGAWA

3 GAUZA TAZARA

4 GUNKA

5 HARBO SABUWA

6 HARBO TSOHUWA

7 IDANDUNA

8 JABARNA

9 JAHUN

10 KALE

11 KANWA

JAHUN LGA wards new and existing polling unit

List of 11 Wards and polling unit in JAHUN local government area

 

1 AUJARA WARD

There are 27 polling unit place

Polling Unit no.      Polling Unit Name.       Remark

001 GARKA/CHIROMAWA/GARKA/CHIROMAWA EXISTING PU

002 ALKALAWA/ALKALAWA EXISTING PU

003 KADIRAWA/KADIRAWA I EXISTING PU

004 FATUMAWA/FATUMAWA EXISTING PU

005 MAKERA/MAHAUTA/MAKERA/MAHAUTA EXISTING PU

006 MAHAUTA/MAHAUTA EXISTING PU

007 MAKERA/MAKERA I EXISTING PU

008 MAKERA/MAKERA II EXISTING PU

009 DOGON JEJI/DOGON JEJI EXISTING PU

010 KADIRAWA/KADIRAWA EXISTING PU

011 GABARI/C. GARI /GABARI C/GARI EXISTING PU

012 GADEWA EXISTING PU

013 GIDAN BANGWARO EXISTING PU

014 KADAU KUKAKWANCE EXISTING PU

015 TUKUYAWA C/GARI EXISTING PU

016 GURJIN MADAKI EXISTING PU

017 BAGAMARU EXISTING PU

018 DANBARAMA EXISTING PU

019 KWADAGE EXISTING PU

020 GARAN UNGUWAR YAMMA EXISTING PU

021 DUNGUN GARAN EXISTING PU

022 KOYA YAMMACI EXISTING PU

023 DAMATUWA EXISTING PU

024 GABASHI/KAWARI EXISTING PU

025 AUJARA SPECIAL P.S NEW PU

026 AUJARA SPECIAL P.S NEW PU

027 MODEL PRI SCH AUJARA NEW

2 GANGAWA WARD

There are 19 polling unit place

Polling Unit no       Polling Unit Name.      Remark

001 GANGAWA C/GARI/GANGAWA C./GARI I EXISTING PU

002 GANGAWA C/GARI/GANGAWA C/GARI II EXISTING PU

003 ALBASU / ALBASU I EXISTING PU

004 KURORI/KURORI EXISTING PU

005 GORIMO/GORIMO EXISTING PU

006 NAHUCHE EXISTING PU

007 GIDAN LAYA, GIDAN LAYA EXISTING PU

008 ZANGO REGU/ZANGON REGU EXISTING PU

009 KADIRAWA/KADIRAWA I EXISTING PU

010 KADIRAWA/KADIRAWA II EXISTING PU

011 AFUNFUNA /AFUNFUNA C./GARI EXISTING PU

012 KADAWAWA C/KADAWA C./GARI I EXISTING PU

013 KUNNAYI/KUNNAYI EXISTING PU

014 CHAMBAYI/CHAMBAYI C./GARI EXISTING PU

015 FARFADA/FARFADA EXISTING PU

016 KIBAWA C./GARI KIBAWA C./GARI EXISTING PU

017 ASKAWA/ASKAWA EXISTING PU

018 JSS KADOWAWA NEW PU

019 HEALTH CENTER GANGAWA NEW PU

 

3 GAUZA TAZARA WARD

There are 18 polling unit place

Polling Unit no       Polling Unit Name.       Remark

001 GAUZA C./GARI GAUZA C./GARI EXISTING PU

002 TAZARA EXISTING PU

003 MATANDA/MATANDA EXISTING PU

004 BABANCHA/BABANCHA EXISTING PU

005 FAGWALAYI/FAGALAYI C./GARI EXISTING PU

006 JALGA/JALGA I EXISTING PU

007 MAKERA/MAKERA EXISTING PU

008 TUNFUNSA EXISTING PU

009 GARAGANAKI/GARA GANAKI EXISTING PU

010 KAFIN BAKA C./GARI KAFIN BAKA C./GARI I EXISTING PU

011 ZANGON GIZAN/ZANGON GIZAN EXISTING PU

012 KULAWA/KULAWA I EXISTING PU

013 KADOMA C./GARI KADOMA C./GARI EXISTING PU

014 KAGUL/KAGUL EXISTING PU

015 CHAMBE C./GARI CHAMBE C./GARI EXISTING PU

016 LAUTAI/LAUTAI EXISTING PU

017 MAJIRGA/MAJIRGA EXISTING PU

018 HEALTH CENTER TAZARA NEW PU

4 GUNKA WARD

There are 23 polling unit place

Polling Unit no      Polling Unit Name       Remark

001 UNGUWAR. MADAKI I EXISTING PU

002 UNG. GALADIMA/UNG. GALADIMA I EXISTING PU

003 UNG. GALADIMA/UNG. GALADIMA II EXISTING PU

004 UNGUWAR MADAKI II EXISTING PU

005 GALADIMA/GALADIMA EXISTING PU

006 NAHUCE/NAHUCE EXISTING PU

007 YANLEMAN EXISTING PU

008 UNG. GALADIMA/UNG. GALADIMA EXISTING PU

009 GIDAN GONA CIKIN GARI/G/GONO GARI EXISTING PU

010 TANTSAR/TANTSAR EXISTING PU

011 MAIMAKO/MAIMAKO EXISTING PU

012 TSURUTAWA EXISTING PU

013 DARAI CIKIN GARI/DARAI CIKIN GARI I EXISTING PU

014 DARAICIKIN GARI/DARAI C/GARI EXISTING PU

015 JAMAA/JATA/TANTSAR/JAMAA/JATA/TANTSAR EXISTING PU

016 GIDAN DUMA EXISTING PU

017 MAKURDA EXISTING PU

018 TAKAI EXISTING PU

019 DORO CIKIN GARI/DORO CIKIN GARI I EXISTING PU

020 ZANGON KANYA/ZANGON KANYA EXISTING PU

021 KARGO CIKIN GARI/KARGO CIKIN GARI EXISTING PU

022 KAWARIN MALAM/KWARIN MALAM EXISTING PU

023 RAMANU/RAMANU EXISTING PU

HADEJIA Wards New and exsiting polling unit

5 HARBO SABUWA WARD

There are 24 polling unit place

Polling Unit no.     Polling Unit Name        Remark

001 HARBO SABUWA UNGUWAR YAMMA I EXISTING PU

002 H.SABUWA UNG. GABAS/H.SABUWA I EXISTING PU

003 H.SABUWA DUJA, DUJA I EXISTING PU

004 H/SABUWA DUJA, DUJA II EXISTING PU

005 H.SABUWA C./GARI, H.SABUWA C./GARI I EXISTING PU

006 H.SABUWA ASAYYA EXISTING PU

007 DUJA III / DAJA III EXISTING PU

008 HARBO SABUWA UNGUWAR YAMMA II EXISTING PU

009 HARBO SABUWA UNGUWAR GABAS I EXISTING PU

010 HARBO.SABUWA UNGUWAR GABAS II EXISTING PU

011 DINA C./GARI DINA C./GARI EXISTING PU

012 TARAYA/TARAYA I EXISTING PU

013 TARAYA/TARAYA II EXISTING PU

014 FADI/FADI EXISTING PU

015 KAMAI/KAMAI EXISTING PU

016 ATUMAN C./GARI ATUMAN EXISTING PU

017 ZARGA EXISTING PU

018 KULLURU EXISTING PU

019 ZANGON GALADIMA EXISTING PU

020 KANOKE/GURJIYA K/NOKE/GURJIYA I EXISTING PU

021 HARBO SABUWA CENT. PS. NEW PU

022 GIDAN RUWA C/GARI NEW PU

023 GARADO HEALTH CENTER NEW PU

024 GIDAN GANJI NEW PU

6 HARBO TSOHUWA WARD

There are 14 polling unit place

Polling Unit no      Polling Unit Name       Remark

001 HARBO TSOHUWA C./GARI I EXISTING PU

002 HARBO TSOHUWA C./GARI II EXISTING PU

003 YANKUNAMA EXISTING PU

004 DIGAWA MAI YADIYA EXISTING PU

005 BUDUMAI/BUDUMAI EXISTING PU

006 KAWARI/KAWARI EXISTING PU

007 YANSABO/YANSABO EXISTING PU

008 GARADO C/GARI GARADO C/GARI I EXISTING PU

009 GARADO C/GARI/GARADO C/GARI II EXISTING PU

010 AKENA EXISTING PU

011 NAHUCHE EXISTING PU

012 GAIDA EXISTING PU

013 ISLAMIYYA P.S K/KUDU NEW PU

014 MADARASATUL TARBIYATUL ADFAL ISLAMIYYA NEW PU

7 IDANDUNA WARD

There are 15 polling unit place

Polling Unit no.       Polling Unit Name       Remark

001 IDANDUNA C./GARI IDANDUNA C./GARI EXISTING PU

002 IDANDUNA SADIKAWA EXISTING PU

003 IDANDUNA DINZAI EXISTING PU

004 RINDE C/GARI/RINDE C/GARI I EXISTING PU

005 RINDE C./GARI RINDE C/GARI II EXISTING PU

006 LIKINDI EXISTING PU

007 TSALLIYA EXISTING PU

008 ACHAU C/GARI I EXISTING PU

009 ACHAU BARNOJI EXISTING PU

010 ACHAU C/GARI II EXISTING PU

011 GWAMPAI C./GARI GWAMPAI C./GARI EXISTING PU

012 ABIRAKYAU EXISTING PU

013 GALADIMA JIBO EXISTING PU

014 JSS IDANDUNA NEW PU

015 JSS GAMPAI NEW PU

8 JABARNA WARD

There are 16 polling unit place

Polling Unit no       Polling Unit Name         Remark

001 JABARNA HATSIN KAWONI/HATSIN KAWONI EXISTING PU

002 JABARNA C./GARI JABARNA C./GARI EXISTING PU

003 JABARNA AFASHA/JABARNA AFASHA EXISTING PU

004 JABARNA KADIRAWA/KADIRAWA EXISTING PU

005 JABARNA KARGO / KARGO EXISTING PU

006 JABARNA ZARGAWA/ZARGAWA EXISTING PU

007 MAGAMA GIDAN JEJI/ GIDAN JEJI EXISTING PU

008 MAGAMA BAKAIRI/BAKAIRI EXISTING PU

009 MAGAMA C/GARI MAGAMA C/GARI I EXISTING PU

010 MAGAMA C/GARI/MAGAMA C/GARI II EXISTING PU

011 MAGAMA BAKAIRI/JARKUKA BAKAIRI/JARKUKA EXISTING PU

012 LARABAWA C./GARI LARABAWA C./GARI EXISTING PU

013 LARABAWA KULLURU/KULLURU EXISTING PU

014 LARABAWA GORA/GORA EXISTING PU

015 BASIC HEALTH CEN JABARNA NEW PU

016 HATSIN KAWONI NEW PU

9 JAHUN WARD

There are 41 polling unit place

Polling Unit no      Polling Unit Name         Remark

001 WOMEN CENTER I EXISTING PU

002 UNGUWAR SULE I EXISTING PU

003 WOMEN CENTER II EXISTING PU

004 JAHUN S.P PRI. SCH. I EXISTING PU

005 WOMEN CENTER III EXISTING PU

006 JAHUN S.P PRI. SCH. II EXISTING PU

007 JAHUN S.P PRI. SCH. III EXISTING PU

008 UNGUWAR SULE II EXISTING PU

009 GABAS PRI. SCH. GABAS I EXISTING PU

010 GABAS PRI. SCH. GABAS II EXISTING PU

011 GABAS PRI. SCH. GABAS III EXISTING PU

012 TSIGI I EXISTING PU

013 KOFAR FADA/KOFAR FADA I EXISTING PU

014 TSIGI II EXISTING PU

015 KOFAR FADA II EXISTING PU

016 KOFAR GABAS/KOFAR GABAS I EXISTING PU

017 KOFAR GABAS/KOFAR GABAS II EXISTING PU

018 TSIGI III EXISTING PU

019 YARJIGAWA CIKIN GARI I EXISTING PU

020 KWANJAMAWA C./GARI KWANJAMAWA I EXISTING PU

021 WURMAWA EXISTING PU

022 KULLERAN EXISTING PU

023 DOGAWA C./GARI DOGAWA C./GARI EXISTING PU

024 ZAGAU EXISTING PU

025 RUWAN DAWA/RUWAN DAWA EXISTING PU

026 BAKIN KASUWA EXISTING PU

027 YAR JIGAWA NEW PU

028 JSS KWANJAMAWA NEW PU

029 JARDA STORE NEW PU

030 KOTUKANTUDU NEW PU

031 NANA AISHA SEC SCH NEW PU

032 GABAS P.S IV. NEW PU

033 G.G. SCIENCE SEC. SCH NEW PU

034 MA’AHAD ISLAMIYYA MAHAUTA NEW PU

035 ARABIC JSS NEW PU

036 ARABIC JSS NEW PU

037 JAHUN PILOT PS NEW PU

038 KOFAR DARO NEW PU

039 ISLAMIYYA YOLA NEW PU

040 ISLAMIYYA B/KASUWA NEW PU

041 LIBRARY NEW PU

10 KALE WARD

There are 19 polling unit place

Polling Unit no      Polling Unit Name.        Remark

001 KALE CIKIN GARI/KALE CIKIN GARI I EXISTING PU

002 MAKAMA EXISTING PU

003 GIDAN SAKIN NOMA/GIDAN SARKIN NOMA EXISTING PU

004 KALE UNG. MADAKI/KALE UNG. MADAKI I EXISTING PU

005 BURAGURI I EXISTING PU

006 MALAM GWAJA/MALAM GWAJA EXISTING PU

007 CHIROMAWA/CHIROMAWA I EXISTING PU

008 GIDAN GANJI/GIDAN GANJI EXISTING PU

009 SUKULLIFI/SUKULLIFI EXISTING PU

010 GIDAN DATTI/GIDAN DATTI EXISTING PU

011 BURAGURI II EXISTING PU

012 GIDAN DANGO CIKIN GARI/GIDAN DANGO CIKIN GARI EXISTING PU

013 KOFAR YAMMA/KOFAR YAMMA I EXISTING PU

014 KORAN MALAM EXISTING PU

015 KOFAR YAMMA/KOFAR YAMMA II EXISTING PU

016 KOFAR YAMMA/KOFAR YAMMA III EXISTING PU

017 GIDAN ZAKI CIKIN GARI/GIDAN ZAKI CIKIN GARI EXISTING PU

018 GIDAN FARA CIKIN GARI/GIDAN FARA CIKIN GARI EXISTING PU

019 KALE PS NEW PU

11 KANWA WARD

There are 16 polling unit place

Polling Unit no      Polling Unit Name        Remark

001 KANWA GIDAN MADAKI EXISTING PU

002 KANWA YOLA EXISTING PU

003 KANWA C/GARI I EXISTING PU

004 KANWA C/GARI II EXISTING PU

005 GIDAN MADAKI EXISTING PU

006 KANWA BUDA EXISTING PU

007 DOGON MARKE EXISTING PU

008 GAURAI GUNDUWA EXISTING PU

009 TSURATAWA GIWARAN/TSURUTAW/GIWARAN EXISTING PU

010 LUGGA CIKIN GARI/ UGGA CIKIN GARI EXISTING PU

011 GASKAWA/RINIYAL/GASKAWA/RINIYAL I EXISTING PU

012 GASKAWA/RINIYAL/GASKAWA/RINIYAL II EXISTING PU

013 TURUBA EXISTING PU

014 ATAWAME CIKIN GARI/ATAWAME CIKIN GARI EXISTING PU

015 TUNUBU EXISTING PU

016 ZANGO EXISTING PU

One thought on “JAHUN Wards New and exsiting polling unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *